Eddy reageert via advocaat.

Gent, Augustus 2011

aan: redactie@belga.be

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 Betreft: Reactie van Eddy Wally op artikel Story weekblad nr 33 dd 16.8.2011

Ik ben de raadsman van Eddy Wally, welke zijn reactie wil geven op het artikel verschenen in Story op 16.8.2011.

Eddy Wally is ten zeerste geschokt en verontwaardigd over de valse aantijgingen aan het adres van zijn dochter Marina en zijn manager Hugo Colpaert.

De inhoud van het hogervermeld artikel strookt totaal niet met de werkelijkheid en is gebaseerd op een onaanvaardbare bemoeizucht van malafide personen, welke leugens en laster verkondigen.

Alhoewel de financiële toestand van Eddy Wally uitsluitend behoort tot zijn beschermde privésfeer en dit niemand aangaat, wil Eddy Wally laten weten dat hij zijn financiële zaken perfect op orde heeft en dat er helemaal geen geld weg is, zoals valselijk geïnsinueerd wordt in het artikel.

De keuze van het rusthuis Bloemenbos werd via de sociale dienst van het ziekenhuis in overleg met Eddy Wally, Mariette en Marina genomen. Zijn manager Hugo Colpaert werd hier zelfs nooit bij betrokken.

Er zijn totaal geen financiële beweegredenen geweest om Bloemenbos te kiezen. De enige reden was de lokatie, de goede verzorging en intensieve therapie en het vrijkomen van een plaats aldaar, gezien Eddy Wally voor zijn verder revalidatie het ziekenhuis diende te verlaten.

Eddy Wally vindt het schandalig dat zijn dochter Marina valselijk beschuldigd wordt, terwijl zij al haar energie gebruikt om de zorg voor haar ouders op zich te nemen.

Eddy Wally neemt het ook niet dat zijn manager, Hugo Colpaert, door het slijk wordt gehaald. Eddy Wally steunt zijn manager volledig en wenst dat zijn privacy gerespecteerd wordt door de media. Het belangrijkste voor Eddy Wally is zijn revalidatie en zijn gezin.

Hij vraagt dat de media de op niets gesteunde roddelcampagne tegen zijn dochter en manager zouden staken en hem zijn privacy zouden gunnen in zijn strijd om te revalideren.

Mag ik u verzoeken de reactie van Eddy Wally te willen publiceren.

Met oprechte hoogachting,

Colette Rotti
Advocaat

i.o. Eddy Wally

 

Eddy reageert via advocaat. geschreven door JBG - 23 August 2011 in defaultReageer

(*)
(*) wordt niet getoond